זכרים

Sandbears Cash N'Carry

Sandbears Cash N'Carry

קאש הגיע אלינו מבית הגידול SANDBEARS אשר נימצא באנגליה.

הוא צאצא לשושלת אלופים בעלי הישגים מכובדים בתערוכות רבות באנגליה בכלל, ועוד בתערוכת הכלבים המפורסמת מכולן-הקראפטס, בפרט!

הוא בעל אופי מדהים, שובה לב שקשה להישאר אדיש כשהוא בסביבה, ואנחנו מקווים גם שככה יהיו ויראו כל הגורים בהמלטות הקרובות שלנו!

Smooth Power Cast Away a.k.a BEAR

Smooth Power Cast Away a.k.a BEAR

BEAR הגיע אל בית הגידול שלנו בשנת 2011 מבית הגידול Smooth Power אשר נמצא בפולין. הוא כלב מרשים עם אופי שווה לב שכל מי שנתקל בו בתערוכה, בים או סתם בטיול במושב מתקשה להישאר אדיש.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מ'שרון כהן' אסור בהחלט.