חדשות ועדכונים

כל המידע שקשור בפעילויות בית הגידול שלנו

פורסם על ידי ב- תחת סאן ברנרד

המלטה נדירה ואיכותית של גורי סאן ברנרד גיזעיים עם תעודות יוחסין של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם בית הגידול בטלפון 0507-447383

 

לחיצות: 5350

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מ'שרון כהן' אסור בהחלט.