הניופאונדלנד בישראל

גזע הניופאונדלנד בישראל משתייך לגוף שנקרא "המועדון הישראלי לסאן ברנרד וניופאונדלנד" שפועל יחד עם מועדונים נוספים תחת כנפיה הרחבות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

המועדון מונה בתוכו ארבעה גזעים-סאן ברנרד, לנדסיר, ליאונברגר וניופאונדלנד כמובן...

בישראל מצויים היום מספר עשרות בודדות של כלבי ניופאונדלנד, חלקם הרב משמשים ככלבי משפחה וחיות מחמד בלבד ורק חלק קטן מהם לוקח חלק בפעילות השוטפת שמארגן המועדון כמו תערוכות, ימי כיף ועבודה במים עם הכלבים...

למרות שבעולם פעילות העבודה במים עם כלבי הניופאונדלנד מאד מפותחת, בישראל, אנחנו נמצאים הרחק מאחור בעיקר בשל חוסר אנשי מקצוע שמבינים בתחום.

המועדון לסאן ברנרד וניופאונדלנד מארגן בין 5 ל-6 תערוכות בשנה ובנוסף משתתפים הכלבים בתערוכות הבין-לאומיות שמארגנת ההתאחדות. 

ככל שעובר הזמן, הרמה של הכלבים והכמות המספרית עולה, ויש נטייה ורצון להאמין שתוך מספר שנים גזע הניופאונדלנד יהיה גזע שלא ניתקלים בו רק בתערוכות.

ניופאונדלנד

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מ'שרון כהן' אסור בהחלט.